Voorschoolse educatie

Alle kleuren werkt met invloeden vanuit het VVE programma Uk en Puk. Uk & Puk richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 0-4 jaar. Naast de taalontwikkeling is er bij Uk & Puk extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en beginnende rekenprikkels.
Kinderen op kinderdagverblijven ontwikkelen zich op een speelse manier met de pop Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Puk is de schakel tussen pedagogisch medewerker en het kind.

Uk en Puk werkt met thema’s. Pedagogisch medewerkers kunnen per thema diverse activiteiten uitvoeren, waarmee zij de totale ontwikkeling van kinderen stimuleren. De sociaal/emotionele-, de taal/denk- en de motorische ontwikkeling komen in elk thema ruim aan bod. Per thema worden activiteiten in de grote groep ondernomen. Het programma biedt de ruimte om met een kleinere groep of individueel kind te werken. De activiteiten vinden vooral plaats binnen bestaande situaties zoals tijdens de verzorgings– en spelmomenten.

De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit.
De activiteiten zijn zo beschreven dat baby’s, dreumesen en peuters op hun eigen manier kunnen meedoen. Bijvoorbeeld bij de activiteit ‘Schone kleren voor Puk’, spelen de baby’s met kleren in een wasmand. Elke baby speelt op zijn eigen manier. De één voelt aan de verschillende stoffen, de ander gooit alles uit de wasmand en de volgende stopt het er weer in. Uitgangspunt bij elke activiteit is dat de kinderen veel eigen inbreng hebben. Bij de peuters heeft Puk een grote rol in de activiteit. Puk heeft geknoeid, zijn kleren zijn vies. Er wordt een probleem geïntroduceerd en hoe lossen de peuters dat op? Uit de wasmand zoeken ze schone kleren voor Puk. Maar welke kleren passen? Wat is te groot en wat te klein? Bij de ingang vind u in de roze map meer informatie over Uk en Puk op Alle kleuren.