Activiteiten

Bij Alle Kleuren worden kinderen in de gelegenheid gesteld om vrij te spelen en aan activiteiten mee te doen. Wanneer de kinderen vrij spelen, spelen de pedagogisch medewerkers actief met de kinderen mee door bij baby’s de ervaringen en handelingen te benoemen: ‘’Oh dat maakt een mooi geluid! Je ziet het konijntje he, die is mooi en ook heel zacht, voel maar’’, bij dreumesen te laten zien wat er allemaal met bepaald speelmateriaal gedaan kan worden, zoals een toren bouwen met de blokken en de auto’s van de garage naar beneden laten rijden, en bij peuters open vragen te stellen waardoor het spel uitbreidt: ‘’Oh en waar slapen papa en mama dan?’’, ‘’Wat ben jij voor lekkers aan het bakken? En hoe maak jij dat dan?’’. Tijdens het meespelen met de kinderen, bepalen de kinderen hoe het spel verloopt en volgen de pedagogisch medewerkers de kinderen in hun spel. Op deze manier wordt zoveel mogelijk aangesloten op de interesses en behoeftes van de kinderen.

Naast dat de pedagogisch medewerkers met de kinderen meespelen, organiseren zij ook activiteiten waarin de verschillende ontwikkelingsgebieden worden aangesproken. Kinderen worden gestimuleerd en geënthousiasmeerd om mee te doen, maar worden hier niet toe verplicht. Met deze activiteiten stimuleren wij de kinderen in de eerder genoemde ontwikkelingsgebieden, maar bieden de kinderen ook een stukje ontspanning aan. Het laatste punt in niet onbelangrijk. Niet elke activiteit en alles wat het kind doet, hoeft altijd methodisch en systematisch ergens toe te leiden. Er is ook nog gewone, gezonde en nodige ontspanning. Deze activiteiten vinden individueel of in groepjes plaats, waarbij de nadruk op spelenderwijs leren ligt. Gedacht kan worden aan activiteiten als:

  • Liedjes zingen en voorlezen: dit om de taalontwikkeling te stimuleren, het bieden van structuur (zingen voor eetmomenten, tussendoor en tijdens opruimen), concentratievermogen bevorderen en ter ontspanning.
  • Buitenspelen: de grove motoriek ontwikkelen, samenspelen bevorderen, oog en hand coördinatie ontwikkelen (d.m.v. balspel)
  • Knutselen: fijne motoriek en sensomotorische motoriek bevorderen, creativiteit ontwikkelen, fantasie uitbeelden, oog en hand coördinatie verbeteren.
  • Familiedag: gezelligheid, spanning en sensatie voor de kinderen, ontspanning, erkenning, sociale wereld verkennen.
  • Puzzelen en tafelspellen: brengen rust in het kind en verbetert ook weer het concentratievermogen, de fijne motoriek en de cognitieve- en taal ontwikkeling.
  • Muzikale activiteiten: er worden liedjes gezongen met de kinderen waarbij bewegingen worden gemaakt, wat zorgt voor ontspanning en uitbreiding van het taalbegrip. Ook zijn er muziekdoosjes, rammelaars en muziekinstrumenten aanwezig, waarmee muziek gemaakt wordt, wat bijdraagt aan de creatieve en cognitieve ontwikkeling. Tot slot wordt er regelmatig op muziek gedanst, wat bijdraagt aan de sociale en motorische ontwikkeling.
  • Thema-activiteiten: kinderen bewust maken van bepaalde onderwerpen (meer leren over het leven) maar ook afwisseling en tegemoet komen aan de onderzoek- en ontdekbehoefte van de kinderen. Elke 6 weken hebben wij een nieuw thema. Aan de hand van deze thema’s (en eventueel nog andere thema’s waar de kinderen interesse in hebben), organiseren de pedagogisch medewerkers allerlei activiteiten, waarin de algehele ontwikkeling wordt gestimuleerd. Denk hierbij aan het in bad doen van babypoppen met de peuters bij het thema ‘’Oef, wat warm!’’, het stampen in de plassen wanneer het regent met de dreumesen bij het thema ‘’Regen’’, en het aanbieden van verschillende soorten knuffels aan de baby’s waaraan zij kunnen voelen bij het thema ‘’Knuffels’’. Binnen elke activiteit wordt er rekening gehouden met het feit dat ieder kind op zijn of haar eigen manier speelt, zo kan het zo zijn dat de ene peuter actief de babypop gaat wassen met een washand en dat de andere peuter liever met het washandje speelt en uitknijpt.