Vierogen principe

Vanaf juli 2013 is het vierogen principe verplicht in de kinderopvang. Alle Kleuren hanteert dit principe al sinds december 2011. Dit houdt in dat de pedagogisch medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden door een andere volwassene, bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Bij Kinderopvang Alle Kleuren hebben we er voor gekozen om, als onderdeel van de uitvoering van het vier ogen principe, gebruik te gaan maken van toezicht d.m.v camera`s. Op momenten dat er 1 pedagogisch medewerker op de groep aanwezig is kan er ten alle tijden meegekeken worden via de camera`s.

Overige maatregelen

  • Pedagogisch medewerkers altijd met zijn tweeën (of meer) op stap gaan met de kinderen.
  • Pedagogisch medewerkers van het KDV regelmatig bij elkaar onaangekondigd binnen lopen.
  • De aanwezige stagiaires worden zo over de groepen en de dagen verdeeld, dat er elke dag tenminste een stagiaires aanwezig is, schoolvakanties en ziekte daargelaten.
  • Directie komt regelmatig alle groepen binnen.
  • De doorzichtige afscheidingen tussen de ruimtes mogen niet volledig worden beplakt met bladen, posters e.d.
  • Pedagogisch medewerkers mogen tijdens proeftijd niet alleen openen of sluiten.
  • Er zijn altijd audio middelen, zoals een babyfoon, in de slaapkamer.
  • Regelmatig staan de deuren van groepsruimtes open.
  • Groepen kunnen worden samengevoegd als er maar één pedagogisch medewerker (per groep) aanwezig is. Alleen tijdens haal en breng momenten.