Aanvraag inschrijving

Gegevens kind

Geslacht
Voornaam kind *
Achternaam kind
Geboortedatum
BSN-nummer kind

 

Kinderopvangwensen

Gewenste begindatum 1ste of 15de v/d maand
Ochtend
maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
Middag
maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
2e voorkeur dagen

 

Gegevens ouders

Naam ouder/verzorger 1
Aanhef
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Burger Service Nummer*

 

Naam ouder/verzorger 2
Aanhef
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Burger Service Nummer
Adres + Huisnr.
Postcode
Plaats
Email
Telefoon
Aanvulling

(let op graag alleen invullen nadat de rondleiding heeft plaatsgevonden)